Urgentie sport

24.03.2023

Sporthelden op School is ontstaan vanuit de urgentie om kinderen meer aan het bewegen te krijgen. Het achterliggende idee is om de lat om te gaan sporten en bewegen omlaag te brengen. Door sporters en verenigingen naar school te laten komen, zodat kinderen ermee in aanraking komen zonder dat ze zélf (en hun ouders) naar een vereniging hoeven te gaan.

Maar ook om top- en breedtesport met elkaar te verbinden. Om verenigingen de kans te geven nieuwe leden te vinden. Om gemeentes in staat te stellen om bewegen onder kinderen en jongen te stimuleren. We weten dat het lastig is om kinderen naar een vereniging te krijgen om diverse redenen. Daarnaast beweegt deze generatie minder. Er zijn 500.000 kinderen met obesitas en 1 op de 5 kinderen speelt minder dan 20 minuten per week buiten. De rekening daarvoor komt over 5 tot 10 jaar. Ook is er een kloof tussen topsport en reguliere sport. Genoeg redenen om een platform te bouwen waar alles samenkomt. Laten we topsporters en verenigingen naar kinderen komen!

Aanmelden als sporter